פרופ' טליה מרגלית
ראש מסלול תואר שני בבית הספר לאדריכלות

תחומי מחקר ותחומי הוראה:
תכנון ועיצוב עירוני | בנייה לגובה | עסקאות תכנון | תקשורת ותכנון | דמוקרטיה תכנונית וידע בתכנון

פרסומים (5 שנים אחרונות):

1. Margalit, T., & Alfasi, N. (2016). The undercurrents of entrepreneurial development: Impressions from a globalizing city. Environment and Planning A: Economy and Space, 48(10), 1967-1987.

2. Margalit, T., & Vertes, E. (2016). Planning allocations and the stubborn north–south divide in Tel Aviv–Jaffa. Planning Theory & Practice, 16(2), 226-247.

3. Kemp, A., & Margalit, T. (2017). Resisting Neo-Liberal Skylines: Social Mobilisations and Entrepreneurial Urban Development in Tel Aviv. Development Policy, 164.

4. Margalit, T. (2017). Breakfast at Tiffany’s: Young Planners Mobilising Against the Planning of Towers in Tel Aviv. In From Student to Urban Planner (pp. 88-106). Routledge.

5. Margalit, T. (2017). Apartments, planning and the urban citizenship of single mothers Tamrurot, Tal Amir, editor, Hargol, 2017 (pp. 117-125),(דירות, תכנון ואזרחות עירונית חד הורית)

6. Margalit, T., & Kemp, A. (2019). Stratified and defensive planning democracy: Hearings on objections to plans in nine Israeli cities. Urban Studies, 56(16), 3504-3521.

7. Margalit, T., & Kemp, A. (2019). The uneven geographies of post-political planning: Objections to urban regeneration projects in peripheral and central Israeli cities. Environment and Planning A: Economy and Space, 51(4), 931-949.

8. Dortheimer, J., & Margalit, T. (2020). Open-source architecture and questions of intellectual property, tacit knowledge, and liability. The Journal of Architecture, 25(3), 276-294.

9. Margalit, T., & Mualam, N. (2020). Selective rescaling, inequality and popular growth coalitions: The case of the Israeli national plan for earthquake preparedness. Land Use Policy, 99, 105123.

10. Mandelbaum, R., Margalit, T., & Pizzo, B. (2020). TIMES OF CRISIS: NEW PLANNING POLICIES AND THEIR IMPACT ON INEQUALITIES AND THE ENVIRONMENT IN ISRAEL. BDC. Bollettino Del Centro Calza Bini, 20(1), 15-23.

11. Margalit, T. (2021). A significant silence: Single mothers and the current Israeli housing discourse. Geoforum, 122, 129-139.

12.  Alfasi. N. & Margalit, T. (2021). Toward the sustainable metropolis: The challenge of planning regulation, Sustainability, 13(15), 8189, 1-21

13. N. Avni, T. Margalit and N. Alfasi (Forthcoming). Tel-Aviv-Jaffa: New trends, old divisions, Research Handbook on Asian Cities, eds. C. Xiangming, S. Moser and K. Ratoola. Edward Elgar Publishing, United Kingdom.

פרסים, מעניק מחקר וכו':

ISRAELI SCIENCE FOUNDATION – 2018-2021- Israeli planning and the emerging marketization of public discourse

 

 

 

פעילויות חוץ אקדמיות קשורות לתכנון: יו"ר וממייסדי עמותת מעירים, אשר פועלת לקידום שיתוף ודמוקרטיה תכנונית בישראל באמצעים דיגיטליים

shai-pal-bGphNIzQ5OA-unsplash.jpg