ד"ר אפרת בלומנפלד ליברטל

תחומי מחקר ותחומי הוראה:
תכנון ועיצוב עירוני | ערים חכמות | מורכבות עירונית | קוגניציה מרחבית | תחבורה חכמה

פרסומים (5 שנים אחרונות):

1. Serok, Nimrod, and Efrat Blumenfeld-Lieberthal. 2015. "A Simulation Model for Intra-Urban Movements."  PloS one 10 (7):e0132576.

2. Rigler, Or, and Efrat Blumenfeld-Lieberthal. 2016. "Flora: a visualisation method for analysing personal networks."  International Journal of Society Systems Science 8 (1):78-97.

3. Shushan, Yossi, Juval Portugali, and Efrat Blumenfeld-Lieberthal. 2016. "Using virtual reality environments to unveil the imageability of the city in homogenous and heterogeneous environments."  Computers, Environment and Urban Systems 58:29-38.

4. Blumenfleld-Lieberthal, Efrat, Serok, Nimrod, and Milner Elya, L. 2018. "What makes us think it's a city?" Built Environment 44(2) pp. 177-191.

5. Blumenfeld-Lieberthal, Efrat, and David Eilam. 2016. "Physical, Behavioral and Spatiotemporal Perspectives of Home in Humans and Other Animals." In Complexity, Cognition, Urban Planning and Design, 127-149. Springer, Cham.

6. Feder-Levy, Eyal, Efrat Blumenfeld-Liebertal, and Juval Portugali. "The well-informed city: A decentralized, bottom-up model for a smart city service using information and self-organization." In 2016 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), pp. 1-4. IEEE, 2016.

7. Serok, N., Levy, O., Havlin, S. and Blumenfeld-Lieberthal, E., 2019. Unveiling the inter-relations between the urban streets network and its dynamic traffic flows: Planning implication. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(7), pp.1362-1376.

8. Goren, Heela, Maxwell Claire, Efrat Blumenfeld Lieberthal, and Miri Yemini. 2019. "Terminological ‘communities’: a conceptual mapping of scholarship identified with education’s ‘global turn’" Review of Research in Education, 44(1), pp. 36-63.

9. Zohar Hagbi, Alexandra Dorfman, Efrat Blumenfeld-Lieberthal and David Eilam. 2019. "It's all in their head": Hierarchical exploration of a three-dimensional layered pyramid in rats, Animal Cognition, 23(2), pp. 277-288.

10. Simona Gielman, Zohar Hagbi, Yuval Dulitzky, Efrat Blumenfeld-Lieberthal, and David Eilam. 2020. "How do rodents explore a three-dimensional environment? Habitat-dependent and direction-dependent differences", Behavioural Processes, 178, p. 104183. Q1 in Animal Science and Zoology

11. Nimrod Serok, Shlomo Havlin, Efrat Blumenfeld Lieberthal. "Real time evaluation of urban traffic bottlenecks", Forthcoming 2021

12. Serok, N., Levy, O., Havlin, S. and Blumenfeld-Lieberthal, E. 2021. "Studying the Dynamics of Urban Traffic Flows Using Percolation: A New Methodology for Real-Time Urban And Transportation Planning" in Handbook on Cities and Complexity ed. Juval Portugali, Edward Elgar Publishing

פעילויות חוץ אקדמיות קשורות לתכנון: ייעוץ אקדמי למשרדי תכנון ועיצוב עירוני בפרויקטים של משרד השיכון

shai-pal-bGphNIzQ5OA-unsplash.jpg