פרופ' טובי פנסטר - ראשת התכנית

תחומי מחקר ותחומי הוראה:
תכנון עירוני ואזורי | תכנון עם קהילות | מגדר ומרחב בעיר הגלובלית | זיכרון, היסטוריה ורכוש במרחבים יהודים/פלסטינים בערים משותפות

פרסומים (5 שנים אחרונות):

1. פנסטר, ט. (2021) , ארכיאולוגיה של כתובת – בית, היסטוריה , רכוש בתכנון העיר הישראלית פלסטינית, הוצאת פרדס

 

2. Fenster, Tovi, and Eisenberg Efrat . (2016) “Planning with Communities: Towards Gendered Civic Capacity ?” Gender, Place and Culture, 23 (9): 1254-1269

 

3. משגב, ח. ופנסטר, ט.(2016)  'זיכרון מרחבי' מפתח ,  10, 3, עמ. 43-70

 

4. Fenster, T. and Kulka, T.(2016),  ‘Whose Knowledge, Whose Power in Urban Regeneration Projects with Communities?’, Geografiska Annaler, B: 221-238

 

5. Fenster, Tovi ,and  Misgav, Chen. )2015(. “The protest within the protest? Political spaces of feminism and ethnicities in the 2011 Israeli Protest Movement”. Women's Studies International Forum, 52 : 20-29.

 

6. Misgav, C. and Fenster, T. (2018) Day by Day – Protest by Protest: Temporal activism and the feminist Mizrahi right to the city, Cities,  76: 29-35

 

7. Fenster, T. (2018). “The Micro-Geography of a Home as a Contact Zone: Urban Planning in Fragmented Settler Colonialism” Planning, Theory and Practice, 19:4, 496-513,

 

8. Fenster , T. and Schlesinger Rachel Roni (2018) “The Home as a Contact Zone: Performative Strategies and Practices in Promoting Israeli-Palestinian Recognition”Liminalities: A Journal of Performance Studies, 14(3): 64-83

 

9. Fenster, T. (2019). “ Creative destruction in urban planning procedures: the language of ‘renewal’ and ‘exploitation’, Urban Geography,  40:1, 37-57

 

10. Fenster, T. and Misgav, C. 2019 , ‘Israeli Feminist Geography: Women, Gender and Queer Geographies’, Gender , Place and Culture, VOL. 26, NOS. 7–9, 1119–1127

 

11. Ben Arie, R. and Fenster, T. (2020) ‫Politics of recognition in between antagonism and agonism: exploring ‘mediated agonism’ in Jaffa”, Environment and Planning C: Politics and Space

 

12. Eden – Almogi, S. and Fenster, T. (2020) ,’The Psycho-Geographical Home: “Homemaking” in the frontier’, Home Cultures, 17, 1, 45-68

 

13. Cohen, S. and Fenster, T. (forthcoming), "Architecture of Care: Social Architecture and Feministic Ethics", The Journal of Architecture,

פעילויות חוץ אקדמיות קשורות לתכנון:

  • ממקימי עמותת ׳במקום – מתכננים למען זכויות תכנון׳ – יו״ר הראשונה של העמותה (2000-2003) ונשיאה (2018)

  • חברת וועד איגוד המתכננים לישראל
המעבדה לתכנון , סביבה וקהילה PECLAB

shai-pal-bGphNIzQ5OA-unsplash.jpg